‘Rechtspraak moet nu in rap tempo moderniseren’

 

De missie van Mr. Spithoff is om de advocatuur moderner en toegankelijker te maken. ‘Waarom heeft u dan wel een faxnummer?’, hoor ik u denken. Dit faxnummer is nodig om met de rechterlijke macht (zoals de rechtbanken en gerechtshoven) te communiceren, waar de fax dus nog gebruikt wordt.

 

De Rechtspraak moet snel aan de slag met veranderingen om aan te blijven sluiten op de behoeften en problemen van een snel veranderende samenleving en dus in een rap tempo moderniseren. Zo constateert de Commissie Visitatie Gerechten 2018, die het afgelopen jaar de kwaliteitszorg van de rechtspraak onderzocht, in haar rapport in opdracht van de Raad voor de rechtspraak. Het achterblijven van digitalisering van de interne processen, is exemplarisch voor het stagnerende moderniseringsproces van de rechtspraak.

 

Handen uit de mouwen dus voor de Rechtspraak, aldus de Commissie. De advocatuur, en zéker Mr. Spithoff, juicht dit meer dan toe.

 

Het rapport van de Commissie , inclusief een verhelderend filmpje, is hier te vinden.