Mr. Spithoff beschikt niet over een stichting derdengelden en kan derhalve geen derdengelden ontvangen.